Proactief grenzen stellen

Mijn kleinkind had een nieuw speeltje waarmee hij binnen de lijntjes kon leren kleuren. Dit deed me onmiddellijk denken aan een triest gedicht “Bloemen zijn rood” van Tjeu van Heck over de beperking van de creativiteit van een kind dat op de basisschool door de juf gedwongen werd binnen de lijntjes te kleuren. Het gedicht is onder aan deze post te vinden.

Als coach en supervisor stimuleer ik mensen juist om buiten de lijntjes te kleuren en dus niet de reeds gebaande brein-paadjes te bewandelen. In het echte leven voelen we ons vaak ongemakkelijk wanneer we actief terrein buiten onze grenzen willen verkennen. Deze grenzen hebben we zelf in gedachten gecreëerd, maar zelden communiceren we ze naar anderen.

Hoe vaak hebben we ons niet ongemakkelijk gevoeld omdat we onze grenzen niet hebben geuit? We zijn bang om verkeerd begrepen te worden door anderen, waardoor we innerlijk worstelen en zelfs lijden.

Als je om welke reden dan ook moeite hebt met het zeggen van ‘nee’, leidt dit vaak tot een stille verdraagzaamheid van onrecht.

Tips van Terri Cole

Terri Cole sprak vorige week tijdens de Full Summit van WBECS/Coaching.com over het belang van het stellen van proactieve grenzen in je bedrijf om burn-out als coach of ondernemer te voorkomen.

Grenzen zijn regels waarmee we onze comfortzone, voorkeuren en behoeften communiceren, met als doel het bevorderen van een authentiek leven. Terri Cole benadrukt het belang van de vaardigheid om “nee” te zeggen zonder schuldgevoelens en het vermijden van wrok, terwijl we onze eigen voorkeuren prioriteren.

Terri geeft de volgende adviezen:

  • Documenteer gevallen van grensovertreding en beoordeel of je te maken hebt met een hoge presteerder (high achiever) of met een perfectionist.
  • Stel je jouw ideale dag voor, identificeer obstakels en reflecteer op je persoonlijke verantwoordelijkheid.
  • Onderzoek wat je belemmert om grenzen te stellen, verbind grenzen met je waarden en definieer je eigen grenzen.
  • Het vergroten van bewustzijn en het maken van kleine veranderingen stimuleren de overgang van overleven naar bloeien. Flexibele grenzen voorkomen starheid en bevorderen veerkracht.
  • Zodra je duidelijke grenzen voor jezelf hebt vastgesteld, wordt het na verloop van tijd gemakkelijker om grenzen te accepteren die door anderen, inclusief collega’s en familie, zijn gesteld.

Het zou ideaal zijn om een flexibele grens te hebben in plaats van een rigide grens. Een flexibele grens breidt zich uit en krimpt volgens de opkomende behoeften. Een grens is nooit in beton gegoten.

Nog meer tips:

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het verkennen van hun eigen stijl van grensbepaling, is de grensquiz een nuttige bron. Deze is kosteloos beschikbaar op https://boundaryquiz.com/. De quiz bestaat ui 13 korte vragen die je wellicht binnen 10 minuten kunt beantwoorden.

Deze quiz biedt waardevolle inzichten in je persoonlijke benadering van het stellen van grenzen en geeft richtlijnen om je vaardigheden op het gebied van het stellen van grenzen verder te verfijnen en te versterken.

Lees in dit verband ook mijn eerdere blogs:

Blog: Stop met sorry zeggen

Blog: Neurale plasticiteit: maak olifantenpaadjes in je brein 

Bog: Let’s agree to disagree,

Blog: In the box denken (Semler)

Gedicht : Bloemen zijn rood

Bron: Tjeu van den Berk. Het numineuze, 2005.

Het lied gaat over een Brabants jongetje dat voor het eerst naar school gaat. Het krijgt een vel papier en krijtjes, en kleurt het helemaal vol met kleuren. De juffrouw vraagt: “wat doe je daar jongeman?” Ik teken bluumkes, juffrouw”, antwoordt het kind. Maar de juffrouw antwoordt: ”We doen hier niet aan kunst jongeman”. En ze houdt hem gedecideerd voor:

Bloemen zijn rood, jongeman,

Blaadjes zijn groen,

’t heeft geen zin om ‘t anders te zien.

Dus waarom zou je ’t dan nog anders doen.

Maar het jongetje antwoordt:

Ja mer juffrouw, d’r zijn zoveul kleuren bloemen,

Zoveul kleuren blaadjes, zoveul kleuren, overal,

Zoveul kleuren zijn nie op te noemen

Mer ik zie ze allemaol

Dit brutale antwoord gaat de juffrouw te ver. Ze zegt dat hij ondeugend is, kliedert, slecht Nederlands spreekt, dat hij veel beter kan, en herhaalt met klem wat ze gezegd heeft: Bloemen zijn rood, enzovoort want “je moet weten hoe het hoort”. Dan wordt het kind bang, klopt zachtjes aan de deur, en zegt “juffrouw, ik heb wel spijt” en met een kleur op zijn gezicht herhaalt hij nu wat de juffrouw heeft gezegd:

Bloemen zijn rood,

Blaadjes zijn groen,

’t heeft geen zin om ‘t anders te zien.

Dus waarom zou je ’t dan nog anders doen.

Geeft het lied zo al aan hoe sterk de kracht van de schoolopvoeder is, deze kracht krijgt echter in het laatste couplet griezelige proporties. Het kind gaat namelijk van de eerste naar de tweede klas en krijgt een andere juffrouw. Ze lachte vriendelijk toen ze zei: “tekenen doe je voor je lol, je krijgt genoeg papier en krijt van mij, teken maar je hele vel vol”. Maar …..het jongetje tekende de bloemen groen en rood en netjes in één rij, en toen de juffrouw vroeg “waarom?” kreeg hij weer een kleur en zei:

Bloemen zijn rood,

Blaadjes zijn groen

’t heeft geen zin om ‘t anders te zien

Dus waarom zou je ’t dan nog anders doen

Begeleiding nodig?

Heb je interesse in mijn coaching of supervisie? Maak dan een 15 minuten zoomafspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

Vriendelijke groet, Sonja