Onlangs faciliteerde ik een Intermediate Master (IM) sessie van Coaching.com over een demo-coaching-sessie van Dan Newby, de oprichter van de School voor Emoties, waarin hij zijn model voor Emotionele Geletterdheid introduceerde.

Emotionele Geletterdheid (Emotional Literacy)

Het model categoriseert emoties in vijf domeinen (en ik noem hieronder per domein slechts twee van de vele emoties):

 1. Energie: stilstaan bij het energieniveau: wat is voldoende, wat is te weinig, hoe kunnen we energie aanwenden, behouden en vernieuwen? Denk aan emoties als ontkenning en ambitie etc.
 2. Vertrouwen: in hoeverre heb je vertrouwen in je zelf, het team, andere belanghebbenden, de markt en de toekomst? Denk daarbij aan emoties als verwarring en angst.
 3. Waardering: bewustzijn van het belang en de waarde van de medewerkers in de organisatie en van de klanten. Denk bijvoorbeeld aan emoties als arrogantie en nieuwsgierigheid.
 4. Nabijheid: bij elke interactie maken we keuzes over de mate van nabijheid of ruimte /afstand. Je kunt denken aan emoties als onverschilligheid en empathie.
 5. Veerkracht: het versterken van het vermogen om te herstellen of aan te passen aan onverwachte gebeurtenissen. Denk daarbij aan emoties als ontkenning en avontuurlijkheid.

Uitgangspunten

Newby baseert zijn model op een aantal uitgangspunten (die hij openlijk deelt op social media) zoals:

 • Mensen zijn emotionele wezens.
 • Emoties zijn een vorm van energie die ons in beweging zet.
 • Ze zijn er om ons te helpen; iedere emotie heeft een bedoeling.
 • Emoties zijn net zo belangrijk als intelligentie.
 • Ze volgen logische patronen en zijn voorspelbaar.
 • Ieder gedrag wordt door een of meerdere emoties gedreven.
 • Emoties zijn niet intrinsiek positief of negatief.
 • We kunnen onze emoties niet volledig controleren.
 • Maar emoties helpen om te navigeren in het leven.
 • Ieder mens heeft meer dan 200 emoties.

Intermediate Mastery Sessie

In de IM-sessie bespraken we hoe coaches dit model kunnen gebruiken, welk domein we dan zouden willen benadrukken en waarom.

Het was een interessant gesprek. Sommige coaches zagen direct mogelijkheden om het model te integreren met andere modellen voor emotionele intelligentie. Newby’s model is nog vrij nieuw en zal zich nog verder ontwikkelen; desondanks bleek het nu al heel behulpzaam bij het benoemen van emoties.

We hadden de behoefte om het model te verbinden met meer algemene vragen over onze rol en aanpak, zoals: “Wat voor soort coach ben ik?” en “Hoe kan dit model bijdragen aan mijn specialisatie als coach?”

Zo wil een van de coaches het model gaan gebruiken en integreren in haar benadering van uitstelgedrag bij het impostor-syndroom. Weer een andere deelnemer, een executive coach, zag het model vooral als waardevol voor het benoemen van emoties in organisaties. Want er is nog steeds een taboe op het bespreken van emoties op de werkvloer.

Sommige coaches maken veel en graag gebruik van tools en andere coaches richten zich meer op het interactieproces en de dialoog. Zowel het proces als de structuur zijn van belang bij coaching.

Het was goed om stil te staan bij de vragen als: Waarom kies ik specifiek voor het gebruik van déze tool om emoties te benoemen? Hoe past deze tool in mijn filosofie voor coaching en supervisie?

Door het delen van onze verschillende perspectieven en toepassingsgebieden, konden we elkaar inspireren. We ontdekten nieuwe mogelijkheden om het model te integreren in onze coachpraktijk.

We waren het er allemaal over eens dat – bij het kiezen van een tool – we steeds moeten bekijken of deze tool geschikt is voor het doel en het leerproces van de cliënt. Het model voor Emotionele Geletterdheid is een handige tool voor het benoemen van emoties in coach-gesprekken.

Meer weten?