De gespreksdynamiek in een – voor jou belangrijke relatie-  kun je onderzoeken met behulp van de Conversational Intelligence (C-IQ) Self-Catalyst® tool. Dit instrument geeft je inzicht in de cortisol – en oxytocine balans in je lichaam en hoe deze balans van invloed is op je interactie en persoonlijk leiderschap.

De C-IQ Self-Catalyst kan ik – als gecertificeerd C- IQ professional – voor je aanvragen bij het WeInstitute. Meestal zet ik deze in als onderdeel van een coachtraject.

Je kunt de Self Catalyst aanvragen door een email te sturen naar Attune.

Voor het beantwoorden van de vragen neem je steeds één specifieke en dezelfde relatie in gedachten en je beantwoordt alle vragen met betrekking tot de dynamiek in de gesprekken met die betreffende persoon.

Toegevoegde waarde

Je rappportage geeft inzicht in de interactie die je creëert en waarmee je – bedoeld of onbedoeld – invloed uitoefent op de relatie. De patronen van betrokkenheid en interactie met de andere persoon bespreken we op een dieper niveau.

De rapportage

Een staafdiagram geeft weer wat je gedrag is en hoe dit de balans van cortisol en van oxytocine in je lichaam beïnvloedt. Het staafdiagram maakt ‘het onzichtbare zichtbaar’.

Vanaf twee weken na het invullen van de vragenlijst van het CreatingWe-Institute kunnen we de resultaten in een 1:1 sessie bespreken.