Attune’s favoriete  analyse instrumenten kennen een systemische benadering van het individu, de relatie en het team:

Attune/Sonja Vlaar maakt graag gebruik van analyse-instrumenten als onderdeel of het opstarten van een begeleidingstraject. Dat maakt dat we sneller tot betere inzichten kunnen komen

Sonja Vlaar is als professional gecertificeerd voor :

• Het Whole Brain Thinking model dat de denkvoorkeur in kaart brengt van individu en/of team.

• De Neurozone® High Performance Index die resulteert in een persoonlijke veerkracht-score. Een groepsprofiel kan aanvullend worden gegenereerd.

• De Neurozone Team Analyse® die de veerkracht van het team in kaart brengt.

Daarnaast is Sonja bekend met de toepassing van allerlei online assessments en analyses:

  • Persoonlijkheid-Assessments, zoals MBTI, Hogan, Enneagram, DISC etc.
  • Talent Motivatie Analyse  voor individu en team
  • Team analyses van teamsamenwerking zoals die van TCI
  • Analyses van specifieke capaciteiten zoals ondernemerschap, kwetsbaarheid etc.