Favoriete analyse instrumenten gebaseerd op neurowetenschappelijke inzichten:

Attune/Sonja Vlaar maakt gebruik van analyse-instrumenten die zijn gebaseerd op neurowetenschappelijke inzichten, als onderdeel van een begeleidingstraject:

• De VRR-analyse van MeasureMe. VRR staat voor Vulnerability Risk Resilience. De uitkomsten van deze analyse-methode geeft inzicht in je individuele kwetsbaarheid en veerkracht.

• De PEM-analyse van MeasureMe. PEM staat voor Personal Employability Mapping. Deze analyse-methode geeft inzicht in je intrinsieke capaciteit en potentieel voor werk in de toekomst. Jouw potentieel wordt afgezet tegen de 16 universele competenties die - volgens het World Economic Forum - nodig zijn voor de toekomst.

• Het Whole Brain Thinking Instrument brengt de denkvoorkeur in kaart (van individu en/of team).

• De Neurozone® High Performance Index brengt je persoonlijke veerkracht-score in kaart. Een groepsprofiel kan aanvullend worden gegenereerd.

• De Neurozone Team Analyse® brengt de veerkracht van het team in kaart.

Bekijk ook: