“the map is not the territory” – Alfred Korzybski

Geen enkele perceptie beschrijft de werkelijkheid volledig en doeltreffend.
Dat houdt in dat de constructies die we van de werkelijkheid maken - onderling en van mens tot mens - nogal verschillen. Het gevolg is dat we voor keuzes worden gesteld en ons afvragen welke perceptie we prefereren we boven de andere percepties.

Dat kan lastig, verwarrend en vermoeiend zijn voor de coachee. En de bijbehorende emoties zijn vaak de aanleiding voor een coachtraject.
In de coaching werken samen om tot een gedeelde en eenduidige perceptie van de werkelijkheid te komen. Door het inzetten van instrumenten kunen we je leerproces verdiepen, versnellen en meten.

Favoriete online instrumenten

De favoriete instrumenten van Attune / Sonja Vlaar zijn:

• De VRR-analyse van MeasureMe B.V. De afkorting VRR staat voor Vulnerability Risk Resilience. De uitkomsten van deze Analyse Methode geeft inzicht in je individuele kwetsbaarheid en veerkracht. Dit instrument kan worden ingezet als onderdeel van je coachtraject.

• De PEM-analyse van MeasureMe B.V. De afkorting PEM staat voor Personal Employabiity Mapping. De uitkomsten van deze Analyse Methode geeft inzicht in je individuele intrinsieke capaciteit en het potentieel voor werk in de toekomst. Jouw potentieel wordt afgezet tegen 16 universele competenties die we - volgens het World Economic Forum - nodig hebben voor de toekomst.

• Het Whole Brain Thinking Instrument brengt de voorkeursstijl van denkpatronen in kaart van individu en team.

• De Neurozone-analyse brengt in kaart wat voor jouw unieke brein-lichaam systeem de belangrijkste aangrijpingspunten zijn om je veerkracht te optimaliseren en hoe je de beschikbare energie het best kunt aanwenden voor optimale prestaties.

Bekijk ook: