Teamkracht is het vermogen om individuele talenten en teamtalenten te richten en samen te werken op basis van dezelfde taal, vertrouwen en een gezamenlijk doel. Krachtige teams halen sneller, zijn wendbaarder en succesvol. Teamkracht geeft de individuele talenten een boost: het is de brandstof die het mogelijk maakt dat gewone mensen buitengewone resultaten halen.

Voor de analyse van het team als geheel zetten we o.a. de Teamdiagnose in van Team Coaching International. Deze geeft aangrijpingspunten voor het verhogen van de productiviteit en de positiviteit van het team. Lees hier meer over Teamdiagnose.

Een team is bijvoorbeeld een projectteam, een afdeling van een organisatie, een cross-functioneel team, een scum-team, een samenwerkingsverband of een zelfsturend team etc.

Organisaties zijn afhankelijk van de resultaten van teams. Helaas functioneert in de praktijk nog geen 10% van alle teams effectief.

Veel voorkomende situaties:

  • Teamleden geven niet aan waar de samenwerking stropt
  • Er is geen samenhang en geen co-creatie.
  • Teamleden functioneren als los zand in plaats van een geheel
  • Teamleden ergeren zich, er is een negatieve sfeer of conflicten

Team Leader en TeamKracht kunnen afzonderlijk of in samenhang worden ingezet